Načítavanie ... ...VYDRZTE PROSIM

www.prenotazioni.be

Italiano English Deutsch Français Espańol Lietuviškai Român Magyar العربية Polska Portuguęs Slovencina Nederlandse Русский

REZERVACIE TURISTICKYCH SLUZIEB A CLENCKYCH TURISTICKYCH ATRAKCIě


--

Se la struttura č giŕ iscritta nel portale, non č necessario riscriverala ma č sufficiente inviare per e-mail a gal@tin.it la richiesta di attivazione del sito operativo al costo aggiuntivo di euro 20 annui.
. --


Partner mŕ prikladat vyznam cětaniu celčho textu pouzitěm vertikŕlneho prehliadaca.

Informŕcie o zaobchŕdzaně osobnych dŕt v zmysle zŕkona 675/96(*)

(*) (Na koniec, ked dostane pěsomnč potvrdenie o zobrazenych informŕciŕch v zmysle zŕkona clŕnok 4 odsek 1 vlŕdneho nariadenia 185/99, partner je povynny vytlacit alebo ulozit do pocětaca prětomnů strŕnku.)

Názov struktůry Tip podniku

Mesto E-mail
Indirizzo .CAP
Telefono Fax
Cod. fiscale Partita iva
Tip zmluvy Nŕrodnost

Kraj Okres

Portale per gestito da: Meridional Informatica srl Via Domenici 6 Bracciano - Partita IVA e C.F: 03332090822 CCIA Palermo REA RM - 1222138 capitale sociale i.v.: € 20.000